Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Bieżące ogłoszenia

Mobilnosci w ramach Erasmus+ / mobility opportunities in Erasmus+

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Zapraszam do skorzystania z mobilności krótko- (5-30 dni) i długoterminowych (>60 dni) w ramach programu Erasmus+. Szczególnie
interesujące są możliwości wyjazdów dla doktorantów:

STUDIA:

- wyjazdy długoterminowe dla studentów i doktorantów - rekrutacja na rok akademicki 2023/24 - od 6 lutego do 15 marca
- wyjazdy krótkoterminowe na mieszane kursy intensywne/BIPy  dla studentów i doktorantów - rekrutacja ciągła

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/rekrutacja/

- wyjazdy krótkoterminowe na studia dla doktorantów (!) - rekrutacja ciągła
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/doktoranci-studia/

Doktoranci mogą zrealizować kształcenie w formie laboratorium /seminarium / kursu / specjalistycznego kursu językowego itp.

PRAKTYKI:

- wyjazdy długoterminowe na praktyki dla studentów i doktorantów - rekrutacja ciągła

- wyjazdy krótkoterminowe na praktyki dla doktorantów (!) - rekrutacja ciągła

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-praktyki/

Dear Students and PhD students,

I would like to draw your attention to short- and long-term mobility opportunities offered within Erasmus+ Program of the European Union. PhD students can also realize their mobilities

STUDIES:

- long-term studies for students and PhD students - recruitment for academic year 2023/24 will be open from Feb6 to March 15, 2023

- Blended Intensive Programmes for students and PhD students - continuous call

- short-term studies for PhD students ONLY - continuous call

TRAINEESHIPS:

- long-term traineeships for students and PhD students -  continuous call

- short-term traineeships for PhD students ONLY - continuous call

The links given above have English versions of the documents.

https://www.umk.pl/en/erasmus/