Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Bieżące ogłoszenia

Ubezpieczenie studentów - NNW i OC - 2022/2023

w związku z otrzymaną wiadomością od Przewodniczącego Samorządu Studenckiego informuję, że dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w roku akademickim 2022/2023 zapewnia InterRisk TU S.A Przedstawicielstwo w Toruniu. Składka

Pełne informacje dostępne są na stronie: https://www.umk.pl/studenci/ubezpieczenia/nnw/

1. Wykupione ubezpieczenie do 31 października 2022 r. - okres ubezpieczenia będzie obowiązywał _od 1 października 2022 r.
_

2. Wykupione ubezpieczenia w okresie po 31 października 2022 r. - okres ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia wpłynięcia składki na konto ubezpieczyciela.