Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Bieżące ogłoszenia

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego został utworzony jako odpowiedź na potrzeby i problemy zgłaszane przez studentów i pracowników UMK. Podjęliśmy decyzję o stworzeniu przyjaznego miejsca pracy i studiowania, ponieważ badania realizowane w systemie zapewniania jakości kształcenia i warunków pracy wskazują na rosnące obciążenia członków naszej społeczności w sferze emocji, trudności w radzeniu sobie ze stresem i nowymi sytuacjami (jak np. lockdown). Wiele osób odczuwa także potrzebę wsparcia prorozwojowego.

Celem Ośrodka jest udzielanie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju osobistego członków społeczności akademickiej.

https://wsparcie.umk.pl