Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia

Najlepszy student, absolwent - wnioski

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Regulaminu studiów UMK "Zasady i tryb przyznawania tytułów oraz wyróżnień studentom i absolwentom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu" (https://www.umk.pl/studenci/regulamin/) wybieramy najlepszych studentów i absolwentów Wydziału 2021/2022. Zostaną oni przedstawieni jako kandydaci do najlepszych studentów/absolwentów UMK w dniu 23 września br. Zgłoszenia należy dostarczyć do Dziekanatu do 13 września do godz. 14:00

Wniosek najlepszy absolwent

Wniosek najlepszy student

wniosek o wyróżnienie