Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia

Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 15.03.2020 trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021, w ramach programu Erasmus+.

Studenci naszego Wydziału mogą podjąć studia na następujących uczelniach:

Warunki, które trzeba spełnić:

Informacje o dokumentach, procedurze wyjazdowej:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/

Za program Erasmus+ odpowiada na naszym Wydziale:

 

dr hab. Jacek Zakrzewski prof. UMK,

Pełnomocnik Dziekana WFAiIS do Spraw Mobilności

jzakrzew@fizyka.umk.pl, tel: 611 32 20, pokój 260 (Zakład Fizyki Stosowanej)

 

o szczegóły można też zapytać w Dziale Współpracy Międzynarodowej

 

mgr Martyna Malec

marlec@umk.pl, 56 611 49 29