Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia

Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 4 listopada 2019 r. trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2019/2020, w ramach programu Erasmus+.

Studenci naszego Wydziału mogą podjąć studia na następujących uczelniach:

Warunki, które trzeba spełnić:

Informacje o dokumentach, procedurze wyjazdowej:
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/

Za program Erasmus+ Wydziale odpowiada
dr hab. Jacek Zakrzewski, prof. UMK,
Pełnomocnik Dziekana WFAiIS do Spraw Mobilności
jzakrzew@fizyka.umk.pl, tel: 611 32 20, pokój 260 (Zakład Fizyki Stosowanej)

O szczegóły można też pytać w Dziale Współpracy Międzynarodowej panią mgr Martynę Malec.
marlec@umk.pl, 56 611 49 29