Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia

Organizacja zajęć semestru letniego

Szanowni Państwo, 25 lutego rozpoczyna się semestr letni, który potrwa do 18 czerwca. Wzorem lat ubiegłych, z powodów organizacyjnych, część zajęć (szczególnie dla I roku) rozpoczyna się z opóźnieniem lub kończy przedwcześnie. 
Dotyczy to w szczególności: 

1) Fizyki ogólnej 2 (FOG2), która kończy się 29.03 (zarówno wykład jak i ćwiczenia) 
2) Fizyki ogólnej 3 (FOG3), która rozpoczyna się 1.04 i trwa do końca semestru (zarówno wykład jak i ćwiczenia) 
3) Fizyki ogólnej 4 (FOG4), Statystyki i rachunku prawdopodobieństwa (STRAP), które rozpoczynają się 18.03 i trwają 10 tygodni 
4) Pracowni fizycznej 1 (PRFIZ1-1), z której wykład i ćwiczenia trwają do 15.03 (3 tygodnie), a później odbywa się laboratorium do końca semestru 
5) Podstaw mechaniki (POMECH), z których ćwiczenia rozpoczynają się 18.03 
6) Podstaw programowania 1 (POPROG1), z których wykład rozpocznie się 21.03 
7) wykłady z Opracowania serwisów sieciowych 2 (OPSS-2) oraz Fizyki dla informatyków (FIZINF2) rozpoczynają się 25 lutego i odbywają się przez 8 tygodni 
8) wykład i ćwiczenia z Fizyki ogólnej (FAR2) dla Automatyki i robotyki rozpoczynają się 26 lutego i potrwają 10 tygodni, 
9) przedmiot Analiza matematyczna 2 (ANMAT2) ma dwie wersje wykładu i ćwiczeń. Wykład gr. 1 (dr K. Parczyk) skierowany jest do studentów Fizyki, Astronomii i Fizyki techn., a wykład gr. 2 (dr hab. Jacek Jurkowski) do studentów Automatyki i robotyki oraz Informatyki stosowanej. Proszę o odpowiednią weryfikację w II turze rejestracji zapisów na wykłady i grupy ćwiczeniowe, tak abyście byli zapisani zgodnie z opisem przedmiotu. 

Również inne przedmioty (na starszych latach) mogą rozpoczynać się z opóźnieniem lub kończyć przedwcześnie, w zależności od ilości godzin zapisanych w siatkach. Bardzo proszę o kontakt z prowadzącymi zajęcia w kwestii uzyskania informacji o organizacji danego przedmiotu. 

Do 3.03.2018, godz. 17:30, trwa II tura rejestracji. Jeśli są niezbędne jakieś korekty Państwa planów zajęć, proszę o ich dokonanie w tym terminie, gdyż później nie będzie już możliwości zrobienia tego przez system USOS (tylko uzasadnione podania). 


Pozdrawiam serdecznie 
Jacek Jurkowski 
Prodziekan ds. organizacji kształcenia