Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3206
Nr pokoju: 217
Email: ptarg@fizyka.umk.pl
Konsultacje: wtorek 13:00 - 14:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Biofotoniki i Inżynierii Optycznej
Stanowisko: profesor (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: kierownik Zespołu Zastosowań Metod Optycznych do Badań Strukturalnych
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~ptarg
ResearcherID:
I-8563-2012
Google Scholar: 4XMo4hIAAAAJ
ORCID: 0000-0002-7405-7662
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza:
  • Wykorzystanie metod nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badania obiektów zabytkowych
  • Prowadzący badania: prof. dr hab. Targowski Piotr
    Współpracownicy: dr inż. Marcin Sylwestrzak
    Opis: Przedmiotem zainteresowania Zespołu są nieinwazyjne lub mikroinwazyjne metody badań struktury i własności różnorodnych obiektów i materiałów (przede wszystkim dla potrzeb konserwacji zabytków): tomografia OCT wysokiej rozdzielczości i zintegrowana z nią spektroskopia emisyjna plazmy wytwarzanej laserowo (LIBS), rentgenowska analiza fluorescencyjna w wersji umożliwiającej mapowanie rozkładu pierwiastków na dużych powierzchniach (makroXRF) oraz elektroniczne modelowanie kształtu powierzchni obiektów. Uzyskiwane rezultaty są analizowane w ścisłej współpracy ze specjalistami z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Wyniki pozwalają na lepsze poznanie własności fizyko-chemicznych obiektu, w szczególności jego stanu zachowania i budowy. Dane służą precyzyjniejszemu planowaniu zabiegów konserwatorskich oraz mogą, w określonych przypadkach, być wykorzystane dla weryfikacji jego datowania i atrybucji oraz oceny wpływu oddziaływania warunków środowiska przechowywania.