Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3282
Nr pokoju: 526
Email: piotr.wcislo@fizyka.umk.pl
Konsultacje: środa 9.00 - 11.00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko: profesor uniwersytetu (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: -
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~piotr.wcislo
ResearcherID:
C-9562-2015
Google Scholar: kPHSJ6MAAAAJ
ORCID: 0000-0001-7909-4473
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: