Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3211
Nr pokoju: 207
Email: kkomar@fizyka.umk.pl
Konsultacje: wtorek 11:00 - 12:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Biofotoniki i Inżynierii Optycznej
Stanowisko: adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: -
Strona WWW: http://lab.fizyka.umk.pl/
ResearcherID:
H-7857-2014
Google Scholar: PuBbs9cAAAAJ
ORCID: 0000-0003-0229-3735
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza:
  • Rozwój metod funkcjonalnej Tomografii Optycznej OCT do obrazowania komórek i tkanek
  • Prowadzący badania: dr hab. Szkulmowski Maciej
    Współpracownicy: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. dr hab. Maciej Wojtkowski, dr inż. Katarzyna Komar, dr Szymon Tamborski
    Opis: Tomografia Optyczna OCT jest nieinwazyjną metodą obrazowania za pomocą światła struktury wewnętrznej obiektów o rozmiarach od mikrometrów do dziesiątków milimetrów. Znalazła zastosowanie w m.in. w medycynie, biologii i badaniach materiałowych. Prace w Zespole obejmują: 1. Rozwój teorii powstawania sygnału OCT w celu uzyskania informacji o różnych własnościach próbek: optycznych (np. dyspersja i absorpcja), dynamicznych (np. prędkość ruchu i dyfuzja), mechanicznych (np. sztywność). 2. Rozwój aparatury badawczej do obrazowania za pomocą światła (w tym tomografów OCT oftalmoskopów SLO) obejmujący budowę układów optycznych i elektroniki sterującej oraz oprogramowanie do akwizycji i analizy zebranych danych. 3. Rozwój oprogramowania i metod numerycznych niezbędnych do wydajnej obliczeniowo analizy zebranych danych pomiarowych z wykorzystaniem różnych platform sprzętowych (CPU, GPU, FPGA). 4. Wykorzystanie zbudowanych narzędzi obrazujących w badaniach naukowych (podstawowych i stosowanych) w biologii (m.in. pojedyncze komórki jajowe ssaków, system naczyniowy kory mózgowej gryzoni), medycynie (m.in. morfologia i funkcjonowanie siatkówki, procesy regeneracyjne rogówki oka ludzkiego, elastyczność tkanek miękkich) oraz badaniach materiałowych (m.in. własności absorpcyjne i dyspersyjne materiałów przezroczystych dla światła). 5. Wdrożenia do przemysłu części opracowanych rozwiązań we współpracy z partnerami przemysłowymi (m. in. Optopol Technology, Scoptonic, Consultronix, Polgenix, AM2M). Zespół współpracuje z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Collegium Medicum UMK, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN) i za granicą (m. in. University of Western Australia, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, ICube Laboratory).