Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3057
Nr pokoju: 22c
Email: aniedzi@umk.pl
Konsultacje: poniedziałek 9.00-11.00 OA UMK Piwnice
Jednostka: Centrum Astronomii
Zakład: Katedra Astronomii i Astrofizyki
Stanowisko: profesor zwyczajny
Funkcja: kierownik Katedry Astronomii i Astrofizyki
Strona WWW: http://sun.astri.uni.torun.pl/~aniedzi
Google Scholar: IXHQl3AAAAAJ
ORCID: 0000-0002-0587-8854
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: