Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3272
Nr pokoju: 483
Email: jka@fizyka.umk.pl
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Mechaniki Kwantowej
Stanowisko: profesor emerytowany
Funkcja: -
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~jka
ResearcherID:
E-4720-2014
Google Scholar: oXFPX0sAAAAJ
ORCID: 0000-0003-1508-2929
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza:
  • Konstrukcja i badanie ściśle rozwiązywalnych modeli w mechanice kwantowej
  • Prowadzący badania: prof. dr hab. Karwowski Jacek
    Opis: Ukazały się trzy publikacje, wspólne z prof. Henrykiem Witkiem z National Chiao-Tung University w Hsinchu na Taiwanie. Publikacje dotyczą zwkiazków pomiędzy wielomianami Hessenberga a rozwiązaniami równania Schroedingera z radialnymi potencjałami potęgowymi. Szczególną uwagę poświęcono równaniom które sprowadzaja się do równań typu Heuna, a w szczególności problemowi harmonium. Planowane jest poszerzenie współpracy i zajęcie się szerszą klasą równań.