Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3341, 3325
Nr pokoju: 529, 530
Email: lklos@fizyka.umk.pl
Konsultacje: piątek 10:00 - 12:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko: profesor uniwersytetu (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: -
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~lklos
ResearcherID:
G-3878-2014
Google Scholar: hX2k6oAAAAAJ
ORCID: 0000-0002-5463-5381
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: