Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3292
Nr pokoju: 0.21 COK
Email: dapi@fizyka.umk.pl
Konsultacje: piątek 9:00 - 11:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Nanofotoniki
Stanowisko: profesor uniwersytetu (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: kierownik Drugiej Pracowni Fizycznej
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~dapi
ResearcherID:
B-3226-2008
Google Scholar: zPEwecYAAAAJ
ORCID: 0000-0002-3186-6849
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: