Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 2407
Nr pokoju: 570
Email: karwasz@fizyka.umk.pl
Konsultacje: wtorek 10.00-12.00, czwartek 9.00-10.00
Jednostka: Instytut Fizyki
Zakład: Zakład Dydaktyki Fizyki
Stanowisko: profesor zwyczajny
Funkcja: kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki, kierownik Pracowni Metodyki Eksperymentu Fizycznego
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~karwasz/
ResearcherID:
E-7918-2014
Google Scholar: z-gn_lsAAAAJ
ORCID: 0000-0001-7090-3123
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: