Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3246
Nr pokoju: 202
Email: anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl
Jednostka: Dziekanat WFAIIS
Katedra: Pracownicy Dziekanatu
Stanowisko: broker innowacji
Funkcja: Pełnomocnik ds. Promocji i Innowacji
Strona WWW: http://anna.szkulmowska.pl/
Google Scholar: c1SY68oAAAAJ
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: