Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3213
Nr pokoju: 216
Email: maciej.szkulmowski@fizyka.umk.pl
Konsultacje: wtorek 12:00 - 14:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Biofotoniki i Inżynierii Optycznej
Stanowisko: adiunkt naukowy, profesor uniwersytetu (grupa badawcza)
Funkcja: kierownik Katedry Biofotoniki i Inżynierii Optycznej
Strona WWW: http://lab.fizyka.umk.pl/
ResearcherID:
D-6244-2014
Google Scholar: sfFiDkYAAAAJ
ORCID: 0000-0002-2006-0524
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza:
 • Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących
 • Prowadzący badania: dr hab. Grulkowski Ireneusz
  Współpracownicy: mgr inż. Krzysztof Szulżycki, , dr Viktoriya Savaryn, dr hab. Maciej Szkulmowski
  Opis: 1. Zbadanie możliwości superszybkiej zmiany położenia ogniska (tzw. dynamicznego ogniskowania) w celu zwiększenia efektywnej głębokości ogniska 2. Analiza poprawy efektywnej apertury numerycznej układu poprzez multipleksowanie przestrzeni wektora falowego 3. Poprawa rozdzielczości osiowej za pomocą syntezy widma w przestrzeni liczb falowych
 • Interferometryczne obrazowanie całej gałki ocznej z wykorzystaniem aktywnych elementów optycznych
 • Prowadzący badania: dr hab. Grulkowski Ireneusz
  Współpracownicy: , dr hab. Maciej Szkulmowski
  Opis: Celem zadania jest opracowanie metody zapewniającej jednoczesny pomiar przedniej i tylnej części oka, dzięki której możliwe będzie otrzymanie obrazów przekrojowych gałki oka w całej jej długości. W niniejszym projekcie pragniemy znacznie zwiększyć funkcjonalność stosowanych obecnie układów obrazujących OCT poprzez wprowadzenie przestrajalnych elementów optycznych w torze optycznym głowicy skanującej
 • Rozwój metod funkcjonalnej Tomografii Optycznej OCT do obrazowania komórek i tkanek
 • Prowadzący badania: dr hab. Szkulmowski Maciej
  Współpracownicy: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. dr hab. Maciej Wojtkowski, dr inż. Katarzyna Komar, dr Szymon Tamborski
  Opis: Tomografia Optyczna OCT jest nieinwazyjną metodą obrazowania za pomocą światła struktury wewnętrznej obiektów o rozmiarach od mikrometrów do dziesiątków milimetrów. Znalazła zastosowanie w m.in. w medycynie, biologii i badaniach materiałowych. Prace w Zespole obejmują: 1. Rozwój teorii powstawania sygnału OCT w celu uzyskania informacji o różnych własnościach próbek: optycznych (np. dyspersja i absorpcja), dynamicznych (np. prędkość ruchu i dyfuzja), mechanicznych (np. sztywność). 2. Rozwój aparatury badawczej do obrazowania za pomocą światła (w tym tomografów OCT oftalmoskopów SLO) obejmujący budowę układów optycznych i elektroniki sterującej oraz oprogramowanie do akwizycji i analizy zebranych danych. 3. Rozwój oprogramowania i metod numerycznych niezbędnych do wydajnej obliczeniowo analizy zebranych danych pomiarowych z wykorzystaniem różnych platform sprzętowych (CPU, GPU, FPGA). 4. Wykorzystanie zbudowanych narzędzi obrazujących w badaniach naukowych (podstawowych i stosowanych) w biologii (m.in. pojedyncze komórki jajowe ssaków, system naczyniowy kory mózgowej gryzoni), medycynie (m.in. morfologia i funkcjonowanie siatkówki, procesy regeneracyjne rogówki oka ludzkiego, elastyczność tkanek miękkich) oraz badaniach materiałowych (m.in. własności absorpcyjne i dyspersyjne materiałów przezroczystych dla światła). 5. Wdrożenia do przemysłu części opracowanych rozwiązań we współpracy z partnerami przemysłowymi (m. in. Optopol Technology, Scoptonic, Consultronix, Polgenix, AM2M). Zespół współpracuje z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Collegium Medicum UMK, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN) i za granicą (m. in. University of Western Australia, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, ICube Laboratory).