Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3213
Nr pokoju: 216
Email: maciej.szkulmowski@fizyka.umk.pl
Konsultacje: wtorek 12:00 - 14:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Biofotoniki i Inżynierii Optycznej
Stanowisko: profesor uniwersytetu (grupa badawcza)
Funkcja: kierownik Katedry Biofotoniki i Inżynierii Optycznej
Strona WWW: http://lab.fizyka.umk.pl/
ResearcherID:
D-6244-2014
Google Scholar: sfFiDkYAAAAJ
ORCID: 0000-0002-2006-0524
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: