Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3291
Nr pokoju: 568
Email: akarb@fizyka.umk.pl
Konsultacje: wtorek 12:00 - 13:00, czwartek 11:00 - 12:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Dydaktyki Fizyki
Stanowisko: adiunkt (grupa dydaktyczna)
Funkcja: kierownik Pracowni Pokazów Fizycznych, pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami i promocji oferty edukacyjnej
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~akarb
ResearcherID:
E-1218-2014
Google Scholar: ZYszwpQAAAAJ
ORCID: 0000-0003-4185-0442
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: