Działalność

Koło Naukowe przy Instytucie Fizyki UMK działało prawie nieprzerwanie od 1969 roku. W obecnym kształcie zostało reaktywowane w 2007 roku pod nazwą Koło Naukowe Studentów Fizyki. Działalność KNSF ma służyć pogłębianiu wiedzy fizycznej zarówno w zakresie teorii jak i doświadczenia, rozwijaniu kreatywnego myślenia, rozszerzaniu kontaktów z ludźmi nauki i zacieśnianiu więzi koleżeńskich.

Organizujemy wykłady, spotkania, wygłaszamy referaty na temat własnej działalności naukowej. Nawiązujemy kontakty poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz festiwalach nauki, tym samym staramy się promować fizykę jako ciekawą dziedzinę wiedzy.

Dowiedz się więcej o naszej działalności:
Osiągnięcia
Projekty
Wyjazdy
Wykłady i referaty

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.