Dla pracowników

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie badawczym OPUS 12

Dr inż. Katarzyna Komar ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta doktorant w projekcie badawczym OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752: „Widzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem zaplanowanych w ramach projektu badań jest opisanie nowego rodzaju widzenia opartego o nieliniowy proces optyczny - zachodzący w żywej tkance ludzkiego oka - absorpcję dwufotonową w fotoreceptorach. Widzenie dwufotonowe pozwala zobaczyć wiązki laserowe o krótkich impulsach z zakresu bliskiej podczerwieni. Są one postrzegane, jakby miały kolor w przybliżeniu połowy swojej długości fali.

Wymagania:

Dziekanat nieczynny

W dniach 14-15.08.2017 r. dziekanat WFAiIS będzie nieczynny.

Zgłoszenia do tytułu najlepszego studenta i absolwenta Wydziału oraz do wyróżnienia

Do godz. 15:00 dnia 11 września 2017 r. w Dziekanacie przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do tytułu najlepszego studenta oraz absolwenta Wydziału oraz do wyróżnienia za osiągnięcie w określonej dyscyplinie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018: