Dla pracowników

Konkurs na stanowisko doktoranta w grancie OPUS 11 dr hab. Anny Bartkiewicz

Projekt dotyczy badania środowiska wokół masywnych młodych gwiazd (streszczenie popularnonaukowe). Główną metodą badawczą będą obserwacje linii maserowych na falach centymetrowych oraz emisji ciągłej.

Stypendium dla studenta w projekcie FNP Homing

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną w projekcie Homing  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej kierowanym przez dr Karoliną Słowik. Oferta do pobrania tutaj.

 

 

Konkurs na stanowisko doktoranta, stypendysty w projekcie SONATA BIS dr. hab. Michała Zielińskiego

Dr hab. Michał Zieliński ogłasza konkurs na dwa stanowiska doktorantów stypendystów w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Kwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem” realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Konkurs na stypendium studenckie w ramach projektu SONATA-BIS NCN

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta w ramach grantu NCN "Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących".

WARUNKI:

  • praca w projekcie naukowym od IV 2017 do VI 2018 (14 miesięcy)
  • zatrudnienie w formie stypendium – 1 000 zł miesięcznie

OPIS PROJEKTU / ZADANIA BADAWCZE