Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dla pracowników

Informacja o organizacji czasu pracy w Dziekanacie WFAiIS

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 10.06.2017 r. (sobota) oraz 16.06.2017 r. (piątek) dziekanat WFAiIS będzie nieczynny.

Badanie satysfakcji zawodowej pracowników

Trwają badania satysfakcji zawodowej pracowników oraz satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UMK. Każdy głos jest ważny i może przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza zajmie nie więcej niż 10-15 minut. Kwestionariusz ankiety 2017 jest dostępny na Państwa skrzynkach mailowych.

Spotkanie dyrektorów obserwatoriów zrzeszonych w Konsorcjum EVN

W dniach 9-10 maja odbyło się w Toruniu cykliczne zebranie dyrektorów obserwatoriów radioastronomicznych zrzeszonych w Konsorcjum European VLBI Network (EVN).

Stypendium dla studenta w projekcie FNP Homing

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną w projekcie Homing  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej kierowanym przez dr Karoliną Słowik. Oferta do pobrania tutaj.