2nd BE-OPTICAL School “High-resolution Optical Imaging, Tissue Optics and Data Analysis” – 2-5 maja 2017

W dniach 2-5 maja 2017 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbędzie się konferencja 2nd BE-OPTICAL School pn. ‘High-resolution Optical Imaging, Tissue Optics and Data Analysis’. Tematyka konferencji obejmuje kursy średnio-zaawansowane z zakresu:

Kolokwium Czwartkowe - 3xNature

W dniu 27.04.2017 r. o godz. 12:30 w sali audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK dr hab. Piotr Żuchowski (Instytut Fizyki UMK) wygłosi wykład pt.: "(Ultra)zimne zderzenia".

Pierwsza edycja międzynarodowego programu wakacyjnego dla studentów - TAPS 2017

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ogłasza nabór do pierwszej edycji międzynarodowego programu wakacyjnego dla studentów i doktorantów: "The Toruń Astrophysics / Physics Summer program" - TAPS: www.ca.umk.pl/taps2017.

„Pasjopolis Master” dla naszego studenta

Piotr Baran, student Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na kierunku automatyka i robotyka jest pierwszym laureatem pilotażowej edycji programu grantowego „Pasjopolis Master”, którego fundatorem jest firma Apator SA.

Fizyka - Studia z przyszłością

Kierunek fizyka otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością”, jako kierunek wyróżniający się nowoczesnością koncepcji kształcenia, wysoką jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy.