Uroczystość wręczenia dyplomów

Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbędzie się 22 listopada 2014r. o godz. 11.00 w Sali nr 26 Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7

Godziny rektorskie 31.10.2014

Z upoważnienia Rektora Dziekan Wydziału prof. dr hab. Stanisław Chwirot ogłasza godziny rektorskie w dniu 31.10.2014r. (piątek- cały dzień)

Dr Jerzy Wolnikowski nie żyje

W dniu 18 października 2014 r. zmarł w Szpitalu MSWiA w Warszawie dr Jerzy Wolnikowski, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki UMK.

Kolokwium Czwartkowe

W dniu 30.10.2014 r. o godz. 12.30 w sali audytoryjnej Centrum Optyki Kwantowej prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego  wygłosi wykład pt.: "Wkład Walthera Hermana Nernsta w rozwój termodynamiki".

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Moniki Adamów

Dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, zawiadamia, że dnia 27 października 2014 r. o godz. 11.15, w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Adamów.

Tytuł rozprawy: Obfitość litu w gwiazdach po fazie ciągu głównegoSubskrybuj zawartość