Pamiętajmy o nieobecnych...

"Zdałem sobie sprawę, że prawdziwą wartość drugiego człowieka odkrywamy dopiero wtedy, kiedy już go nie ma. Jak skarb, który trzymało się w dłoni, ale bezwiednie pozwoliło mu się wyślizgnąć przez palce."
Jonathan Carroll

Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki

Konferencja organizowana jest w dniach 25-26 listopada 2016 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja przyjmie formę sesji naukowej, podczas której będzie możliwa wymiana poglądów nt. szeroko pojętej edukacji fizyki, działalności naukowo-badawczej w naukach ścisłych, miejsca i roli fizyki w społeczeństwie, perspektyw i możliwości jej rozwoju w Polsce. Z uwagi na jubileusz 70-lecia fizyki na UMK, podczas spotkania zaprezentowany zostanie również krótki rys początków fizyki w Toruniu oraz przegląd naszych ostatnich osiągnięć naukowych na arenie światowej (tj. nowe technologie fotoniczne oraz budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego – najdokładniejszego na świecie wzorca czasu).

Kolokwium Czwartkowe

W dniu 03.11.2016 r. o godz. 12.30 w sali audytoryjnej Centrum Optyki Kwantowej prof. dr hab. Paweł Olko (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) wygłosi wykład pt.: "Radioterapia protonowa - wyzwania dla fizyków"

Stypendium dla doktorantów w projekcie NCN SONATA BIS dr Katarzyny Bogusławskiej

Dr Katarzyna Bogusławska ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktorantów stypendystów w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Nowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich” realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Atomowy duet w Nature Physics

Na łamach prestiżowego czasopisma „Nature Physics” ukazał się właśnie artykuł, którego współautorami są dr hab. Piotr Żuchowski z Instytutu Fizyki UMK i dr inż. Mariusz Pawlak, nasz absolwent, obecnie  pracownik Wydziału Chemii UMK.