Medal za wynalazek dla dr hab. Alicji Chruścińskiej

W trakcie Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych "Intarg" w Krakowie dr hab. Alicja Chruścińska otrzymała srebrny medal za wynalazek "Metoda pomiaru optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) z modulacją kształtu pasma stymulacji (band shape modulation - OSL, BSM-OSL)". Gratulujemy!

Złoty medal na targach "IMPEX"

W ramach targów "INPEX" (największe targi wynalazczości w USA) złotym medalem z wyróżnieniem nagrodzono projekt "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci". Został on opracowany przez zespół naukowców w składzie: prof. dr hab. Włodzisław Duch, dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, prof. dr hab. Oleksandr Sokolov, dr Tomasz Komendziński, dr hab.

Granty NCN dla naszych doktorantów

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów Fuga i Etiuda ogłoszonych 15 grudnia 2014. Wśród laureatów znalazł się mgr Adam Buksztel (Etiuda 3, kwota prawie 102 tys. zł) oraz mgr inż. Nikodem Czechowski (Fuga 4, ponad 530 tys. zł). Gratulujemy.

Wysoka ocena dla Wydziałów UMK (WFAiIF, WMiI i WNoZ) za realizację projektu Region Nauk Ścisłych

W wyniku monitoringu przeprowadzonego przez Biuro Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, na który składały się odwiedziny na zajęciach oraz analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów (dotyczących nie tylko treści samych zajęć, lecz również sfery organizacyjnej: transport, catering, baza lokalowa, itp.), wydziałom UMK realizującym moduł III projektu "Region Nauk Ścisłych" (WFAiIS, WMiI

47 Sympozjum Fizyki Matematycznej

W dniach 19-21 czerwca 2015 r. w Instytucie Fizyki UMK odbyło się 47 Sympozjum Fizyki Matematycznej, w którym uczestniczyło ok. pięćdziesięciu fizyków-teoretyków z kraju i zagranicy. Program konferencji znajduje się na stronie www.fizyka.umk.pl/smp/smp47