Kolokwium Czwartkowe

W dniu 28.05.2015 r. o godz. 12.30 w sali audytoryjnej Centrum Optyki Kwantowej dr Izabela Kamińska z Instytutu Fizyki UMK wygłosi wykład pt.: "Obrazowanie przekazu energii w układach hybrydowych zawierających grafen i naturalne kompleksy fotosyntetyczne "

Kolejny projekt Horyzont 2020 z udziałem naszych naukowców

Instytut Fizyki został partnerem w kolejnym projekcie w ramach programu HORYZONT 2020 - BE-OPTICAL - Advanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis. Kierownikiem polskiej części jest prof. dr hab. Maciej Wojtkowski. Głównym koordynatorem jest Politechnika Katalońska w Barcelonie. Nasi naukowcy otrzymają na polską część badań blisko 500 tys. EURO. Gratulujemy!

Sukces projektu "Region Nauk Ścisłych"

Projekt "Region Nauk Ścisłych" współrealizowany przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, otrzymał nominację w konkursie "Dobry Klimat dla Rodziny" w kategorii "wyrównywanie szans e

Kolejne granty NCN dla naszego Wydziału

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8. Trzy granty trafią na nasz wydział. Laureatami są: dr Katarzyna Bielska (SONATA, prawie 400 tys. zł.), dr Hubert Cybulski (OPUS, 306 tys. zł) oraz dr Kamil Fedus (SONATA, prawie 500 tys. zł.). Gratulujemy!

Złoty medal dla wynalazku UMK

W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”, realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, na 114 Targach Wynalazczości w Paryżu został zaprezentowany, zgłoszony do konkursu im. Luisa Lépine i nagrodzony złotym medalem wynalazek „System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci”, którego współautorami są pracownicy naszego wydziału - prof.