Studia podyplomowe: Nauczanie przyrody i fizyki współczesnej

Wydział otwiera nowe studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej. Są one przeznaczone dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów kierunków przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), którzy chcą zdobyć przygotowanie do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkołach ponadgimnazjalnych.

Konferencja Młodych Astronomów (ICYA 2014)

W dniach 20-23 września 2014r. odbędzie się na naszym Wydziale International Conference of Young Astronomers (ICYA). Jest to międzynarodowa wersja Ogólnopolskiego Seminarium Studentów Astronomii. Poprzednia edycja ICYA odbyła się w 2009r. w Krakowie. Nadchodzące spotkanie zgromadzi 72 uczestników. Tematyka, która będzie poruszana, obejmuje całą astronomię.

Toruńskie Sympozjum Węglowe

W dniach 14-18 września na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbywa się 9 Toruńskie Sympozjum Węglowe. 9 edycja sympozjum przypada w setną rocznicę urodzin Profesora Antonowicza. Więcej o konferencji na http://www.fizyka.umk.pl/~tcs/2014/?q=node/1

Konferencja Młodych Radioastronomów, YERAC 2014

W dniach 9-11.09.2014 odbywała się na naszym Wydziale Young European Radio Astromers Conference (YERAC). Konferencje z tego cyklu mają już bardzo długą, bo bez mała 50-letnią tradycję. Obecne spotkanie było już 44. Uczestniczyło w nim 39 młodych naukowców, studentów i doktorantów.

Projekt naszego Wydziału w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej rozpoczyna realizację projektu badawczego pn. “Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych” (numer RPKP.05.04.00-04-006/13).Subskrybuj zawartość