Nagroda Nobla 2015 z fizyki za badania nad neutrinami dla Takaaki Kajity i Arthura B. McDonalda

NobelNagrodę Nobla z fizyki  w 2015 otrzymali Takaaki Kajita z Japonii oraz Arthur B. McDonald z Kanady za badania nad oscylacjami neutrin i wykazanie, że cząstki te mają masę.  Prof Takaaki Kajita swoich odkryć dokonał wykorzystując detektor neutrin Super-Kamiokande w Japonii, zaś  prof. Arthur B. McDonald pracował nad neutrinami w Sudbury Neutrino Observatory w Kanadzie. Naukowcy z obu tych ośrodków ogłosili swoje prace w 1998 i 2001 roku.

Kolokwium Czwartkowe

W dniu 08.10.2015 r. o godz. 12.30 w sali audytoryjnej Centrum Optyki Kwantowej prof. dr hab. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie wygłosi wykład pt.: "Nano-bio-machines against thermal noise and energy barriers"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Czarta

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 19 października 2015 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ernesta Świerczyńskiego

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 12 października 2015 r. o godz. 9.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ernesta Świerczyńskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Wóltańskiego

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 12 października 2015 r. o godz.11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Wóltańskiego