Kolokwium Czwartkowe - wyjątkowo w sali 20

W dniu 03.12.2015 r. o godz. 12.30 w sali nr 20 prof. Giovanni Carugno (Physics Department "Galileo Galilei", Padova University) wygłosi wykład pt.: "Novel detectors for a renewed class of experiments in fundamental physics"

Dr Piotr Wcisło laureatem Nagrody imienia Profesora Stefana Pieńkowskiego

Pracownik WFAiIS, dr Piotr Wcisło, został laureatem Nagrody imienia Profesora Stefana Peńkowskiego za rok 2015. Nagroda przyznawana jest corocznie za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii, które przyczyniły się do rozwoju krajowego środowiska naukowego. Gratulujemy.

Medale za wynalazki

Podczas 64. Międzynarodowej wystawy The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli w głównym konkursie "Eureka Competition" nagrody otrzymały dwa wynalazki, których twórcami i współtwórcami są pracownicy naszego Wydziału.

Nagroda Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015

lumen2015.jpg

Profesorowie Stanisław Chwirot, Ireneusz Grabowski i Włodzimierz Jaskólski otrzymali Nagrodę Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 w kategorii Infrastruktura. W uzasadnieniu  napisano: 'za utworzenie Centrum Optyki Kwantowej UMK, w tym nowego "inteligentnego" budynku wyposażonego w nowoczesną aparaturę naukową.

Uroczystość wręczenia dyplomów 2015

W sobotę,14 listopada 2015 r. w sali 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego wręczyliśmy dyplomy absolwentom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z roku 2014/15. W tym roku dyplomowaliśmy na Wydziale 139 osób.