Stypendia na I rok

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego ogłosiła ogólnopolski konkurs "Olimpijczycy" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą studiować na WFAiIS UMK w Toruniu. Do zdobycia są 4 stypendia ufundowane przez Fundację oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. Szczegóły na stronie internetowej FAJ.

Kolokwium Czwartkowe

W dniu 25.05.2017 r. o godz. 12:30 w sali audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK dr Izabela Kamińska (Technische Universitat Braunschweig, Instytut Fizyki UMK) wygłosi wykład pt.: "Technologia DNA origami i pojedyncze molekuły"

Grant aparaturowy z MNiSW dla naszego Wydziału

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam 940 tys zł w ramach dotacji celowej na zakup i wytworzenie aparatury w ramach projektu pn. "Szerokopasmowy ultrastabilny wzorzec częstotliwości". Wykonawcami projektu będą wnioskodawcy i pracownicy Wydziału - dr Agata Cygan i dr Marcin Bober.

Toruńska Fizyka Techniczna na 3. miejscu w Polsce

ranking-studiow-inzynierskich-perspektywy-2017-235.png

Kierunek fizyka techniczna, prowadzony na naszym Wydziale, w ogólnopolskim rankingu kierunków inżynierskich w Polsce, przeprowadzonym przez portal Pers

Nowe granty NCN dla naszych pracowników

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Wśród laureatów są również pracownicy naszego Wydziału. dr Piotr Masłowski otrzymał na realizację swoich badań ponad 630 tys zł (OPUS), dr inż. Katarzyna Komar prawie 680 tys zł (OPUS), prof. dr hab.