Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

uprzejmie zaprasza

studentów i pracowników

na

Kolokwium Czwartkowe

W dniu 09.10.2014 r. o godz. 12.30 w sali audytoryjnej Centrum Optyki Kwantowej prof. dr hab. inż. Marek Zieliński z Instytutu Fizyki UMK  wygłosi wykład pt.: "Systemy pomiarowe z precyzyjną bazą czasu"

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bukowieckiego

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu zawiadamia, że dnia 13 października 2014 r. o godz. 11.15,
w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bukowieckiego,

Studia podyplomowe: Nauczanie przyrody i fizyki współczesnej

Wydział otwiera nowe studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej. Są one przeznaczone dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów kierunków przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), którzy chcą zdobyć przygotowanie do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkołach ponadgimnazjalnych.

Konferencja Młodych Astronomów (ICYA 2014)

W dniach 20-23 września 2014r. odbędzie się na naszym Wydziale International Conference of Young Astronomers (ICYA). Jest to międzynarodowa wersja Ogólnopolskiego Seminarium Studentów Astronomii. Poprzednia edycja ICYA odbyła się w 2009r. w Krakowie. Nadchodzące spotkanie zgromadzi 72 uczestników. Tematyka, która będzie poruszana, obejmuje całą astronomię.Subskrybuj zawartość