Sorry, your browser doesn't support canvas technology


XXIX Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego

W dniu 25.02.2016 r. o godz. 17:15 w sali 26 Instytutu Fizyki UMK odbędzie się już XXIX Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego.  W  tym roku prof. dr hab. Józef Szudy z Instytutu Fizyki UMK wygłosi wykład pt. "Aleksander Jabłoński, luminescencja i bracia Wawiłow".

Streszczenie:

Grant europejski dla naszego pracownika

Pracownik naszego Wydziału, dr Katharina Boguslawski, otrzymała prestiżowy grant - Marie-Skłodowska-Curie Individual Fellowship (Standard European Fellowship) przyznawany przez Komisję Europejską na kwotę ponad 140.000 Euro. Projekt ten (staż podoktorski) będzie realizowany na Wydziale Chemii UMK pod opieką dra Dariusza Kędziery.

Kolejne granty NCN dla naszego Wydziału

Wśród zdobywców grantów SONATA BIS znalazła się trójka pracowników Wydziału: dr Katharina Boguslawski, dr hab. Daniel Lisak oraz dr hab. Michał Zieliński.

Konkurs FAST dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu i Fundacja Aleksandra Jabłońskiego ogłaszają VI edycję konkursu pod nazwą

"Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu" – FAST 2016.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Morzyńskiego

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 12 lutego 2016 r. o godzinie 13:30 w sali audytoryjnaj COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Morzyńskiego.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Optyczne wzorce metrologii kwantowej”