Kolejne granty NCN dla naszego Wydziału

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów Fuga i Etiuda ogłoszonych 15 grudnia 2014. Wśród laureatów znalazł się mgr Adam Buksztel (Etiuda 3, kwota prawie 102 tys. zł) oraz mgr inż. Nikodem Czechowski (Fuga 4, ponad 530 tys. zł). Gratulujemy.

Wysoka ocena dla Wydziałów UMK (WFAiIF, WMiI i WNoZ) za realizację projektu Region Nauk Ścisłych

W wyniku monitoringu przeprowadzonego przez Biuro Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, na który składały się odwiedziny na zajęciach oraz analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów (dotyczących nie tylko treści samych zajęć, lecz również sfery organizacyjnej: transport, catering, baza lokalowa, itp.), wydziałom UMK realizującym moduł III projektu "Region Nauk Ścisłych" (WFAiIS, WMiI

47 Sympozjum Fizyki Matematycznej

W dniach 19-21 czerwca 2015 r. w Instytucie Fizyki UMK odbyło się 47 Sympozjum Fizyki Matematycznej, w którym uczestniczyło ok. pięćdziesięciu fizyków-teoretyków z kraju i zagranicy. Program konferencji znajduje się na stronie www.fizyka.umk.pl/smp/smp47

Dr Agata Cygan na 65th Lindau Nobel Laureate Meeting

Nasz pracownik, dr Agata Cygan, weźmie udział w prestiżowym spotkaniu młodych naukowców z laureatami Nagrody Nobla podczas 65th Lindau Nobel Laureate Meeting. W konferencji weźmie udział 66 laureatów Nagrody Nobla oraz ponad 650 naukowców z prawie 90 krajów. Aby wziąć udział w takim spotkaniu każdy jego uczestnik musiał przejść wymagającą wielostopniową procedurę kwalifikacyjną.