Dla studentów

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

Władze Dziekańskie oraz Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej serdecznie zapraszają na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, która odbędzie się dnia 25 listopada 2017 roku o godz.

Stypendium dla studenta w grancie OPUS NCN Piotra Żuchowskiego

Dr hab. Piotr Żuchowski ogłasza konkurs na stypendium dla studenta (tylko 2 stopnia) w grancie NCN OPUS10 pod tytułem: ,,Oddziaływania molekuł o niesparowanych elektronach, pękających wiązaniach i wzbudzonych - rozszerzenia otwartopowłokowego rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii"

Interstudent 2018 - konkurs fundacji edukacyjnej Perspektywy

Do 8 grudnia można zgłaszać kandydatów do ósmej edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" chce nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland".

II edycja Pasjopolis Master

Wsparcie w wysokości 5 tys. zł na realizację autorskich projektów i pasji mają szansę zdobyć studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach drugiej edycji programu grantowego „Pasjopolis Master”. Fundatorem grantów jest firma Apator SA.