Kolejny projekt w ramach HORYZONT2020 realizowany na Wydziale

Projekt Optical clocks with 10-18 uncertainty w ramach EMPIR HORYZONT2020 będzie realizowany na naszym Wydziale. Koordynatorem na UMK jest dr hab. Michał Zawada. Projekt realizowany jest w konsorcjum 11 partnerów pod przewodnictwem NPL Management Limited.

Nasi naukowcy w światowym projekcie

Toruńscy astronomowie i fizycy wezmą udział w projektowaniu instrumentów dla największego na świecie teleskopu E-ELT (European Extremely Large Telescope). Pozwoli on między innymi na badanie atmosfer planet pozasłonecznych w poszukiwaniu śladów życia oraz na precyzyjne pomiary fundamentalnych stałych fizycznych i wyznaczenie ograniczeń na ich ewentualną zmienność.

Europejska akredytacja ENAEE dla kierunku fizyka techniczna

Wydział otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku fizyka techniczna (na lata 2015 - 2018).

Grant europejski dla naszego pracownika

Pracownik naszego Wydziału, dr Katharina Boguslawski, otrzymała prestiżowy grant – Marie-Skłodowska-Curie Individual Fellowship (Standard European Fellowship) przyznawany przez Komisję Europejską na kwotę ponad 140.000 Euro. Projekt ten (staż podoktorski) będzie realizowany na Wydziale Chemii UMK pod opieką dra Dariusza Kędziery.

Stypendium Ministra 2015/16

Pani Karolina Sędziak, studentka ostatniego roku fizyki otrzymała na rok akademicki 2015/16 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.