Archiwum

Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2016/17

Informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego roku akademickiego 2016/17 odbędzie się w terminach:

Stypendia dla finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przedłuża do 14 lipca termin składania wniosków o stypendia dla tegorocznych maturzystów, którzy chcą studiować na WFAiIS w Toruniu.

Zmarł prof. Stanisław Pruski

2 lipca 2017 w wieku 90 lat zmarł nasz kolega prof. Stanisław Pruski, emerytowany profesor Instytutu Fizyki.

Kierunki Astronomia, Fizyka i Fizyka Techniczna wysoko w rankingach Perspektyw

Kolejny raz kierunki prowadzone na naszym Wydziale stanęły na podium w Rankingu Kierunków Studiów 2017 przygotowanym przez portal Prespektywy - nasza fizyka ma 3. miejsce! Podobnie kierunek astronomia. KIlka dni temu na tym samym miejscu znalazła się fizyka techniczna.