Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Czasopisma z Listy Filadelfijskiej i punktacja czasopism MNiSW

Lista filadelfijska Termin „lista filadelfijska” oznacza wykaz czasopism i serii naukowych indeksowanych w bibliograficznych bazach danych, tworzonych przez ISI w Filadelfii. Wykaz ten nazwał skrótowo "listą filadelfijską" Andrzej Kajetan Wróblewski i nazwa ta jest powszechnie używana w Polsce. Właściwa jednak i pełna nazwa listy to Thomson Scientific Master Journal List. Lista dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master   Wykaz czasopism naukowych wraz z punktacją MNiSW Obowiązujący wykaz czasopism naukowych wraz z punktacją i informacją MNiSW można znaleźć pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html