Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
  • W. Drozdowski, M. Witkowski, K. Brylew, W. Łachmański, M. Makowski, A. Wojtowicz, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Malinowski,
    A Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator
    Radiat. Meas. *93* (2016); 41 - 45

    DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.06.009