Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
  • K. Szulżycki, V. Savaryn, I. Grulkowski,
    Generation of dynamic Bessel beams and dynamic bottle beams using acousto-optic effect
    Opt. Express *24* (2016); 23977 - 23991

    DOI: 10.1364/OE.24.023977