Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 -
Nr pokoju:365
Email:283771@stud.umk.pl
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Optoelektroniki
Stanowisko:doktorant
Funkcja:-
ResearcherID: Q-1820-2016
Google Scholar:OW8t6iIAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: