Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2010
 • dr Khalit Benzhour, J. Szatkowski, F. Rozpłoch, K. Stec,
  The Influence of Argon on the Deposition and Structure of Polycrystalline Diamond Films
  Acta Phys. Pol. A *118, No.3* (2010); 447 - 449

2008
 • F. Rozpłoch, P. Szroeder,
  Nanomaterials: application in medicine and pharmacy (2008); 149 - 156

 • F. Rozpłoch, J. Patyk, J. Stankowski, P. Szroeder,
  Siły wiązania metalicznego między płaszczyznami grafenowymi w graficie
  Karbo *1/2008* (2008); 9 - 12

 • P. Szroeder, F. Rozpłoch,
  Effect of lattice compression on g-factor in graphite
  Solid State Commun. *148* (2008); 148 - 150

  DOI: 10.1016/j.ssc.2008.07.035

 • A. Bielski, F. Rozpłoch, J. Zaremba,
  Od Blacka i Wilckego do Einsteina, Zarys historii badań ciepła właściwego pierwiastkow (praca z historii fizyki)
  Postępy Fizyki *59* (2008); 30 - 40

2007
 • F. Rozpłoch, J. Patyk, J. Stankowski,
  Graphenes Bonding Forces in Graphite,
  Acta Phys. Pol. A *112 No.3* (2007); 557 - 562

 • Elżbieta Basiul, Adam Cupa, Jarosław Rogóż, F. Rozpłoch, P. Szroeder,
  Współczesne techniki analityczne w badaniach technologicznych zabytków na przykładzie gotyckiego ołtarza z Katedry we Włocławku (2007); 129 - 141

 • F. Firszt, S. Łęgowski, H. Męczyńska, F. Rozpłoch, A. Marasek, K. Strzałkowski, J. Patyk, L. Nowak,
  Growth and properties of Zn1-x-yBexMnySe crystals
  Phys. Status Solidi B *244* (2007); 1669 - 1674

  DOI: 10.1002/pssb.200675130

2006
 • A. Chruścińska, K. Przegiętka, P. Szroeder, H. Oczkowski, F. Rozpłoch,
  Luminescence from beta-irradieted graphene layers
  Acta Phys. Pol. A *110* (2006); 71 - 80

2004
 • F. Rozpłoch, J.M. Skowroński, L. Tańska, J. Patyk, J. Szatkowski,
  New point of view on anisotropy of electrical properties in graphite and some GIC
  J. Phys. Chem. Solids *65 no 2-3* (2004); 195 - 197

 • S. Kulesza, J. Patyk, F. Rozpłoch,
  Spontaneous decrease of high surface electrical conductivity in diamond exposed to atmospheric air
  Chem. Phys. Lett. *391/1-3* (2004); 56 - 59

 • S. Kulesza, R.T. Rumianowski, F. Rozpłoch, R. Dygdała,
  Growth of Nd:YAG films by the pulsed laser deposition method
  Surf. Coat. Technol. *176* (2004); 385 - 390

2003
 • P. Szroeder, F. Rozpłoch, W. Marciniak,
  Two-Temperature EPR Measurements of Multiwalled Carbon Nanotubes
  Sol. State Phenom. *94* (2003); 275 - 278

 • K. Benzhour, L. Tańska, Z. Nowak, F. Rozpłoch,
  Growth of high quality of diamond films on silicon substrate
  Karbo *4* (2003); 236 - 239

 • G. Wrzeszcz, L. Dobrzańska, A. Grodzicki, F. Rozpłoch,
  Synthesis and characterization of new Thiocyanato Bridged Complexes with the General Formula [MLn]3[Cr(NCS)6]2 · mH2O, where M = Cu(II), Ni(II), Co(II); L = various substituted imidazoles
  Pol. J. Chem. *77* (2003); 147 - 156

2002
 • F. Rozpłoch, J. Patyk, F. Firszt, S. Łęgowski, H. Męczyńska, J. Zakrzewski, A. Marasek,
  Raman, Photoluminescence and Photoacoustic Investigations of Zn1-x-yBexMnySe Mixed Crystals
  Phys. Status Solidi B *229, No.2* (2002); 707 - 709

 • mgr R. Rumianowski, F. Rozpłoch, R. Dygdała, S. Kulesza, P. Płóciennik, A. Wojtowicz,
  Pulsar laser deposition of Nd:YAG on Si with substrate bias voltage
  Appl. Surf. Sci. *193* (2002); 261 - 267

 • P. Szroeder, W. Marciniak, F. Rozpłoch,
  Badanie węgla zawartego w warstwach malarskich metodą spektroskopii ramanowskiej
  Karbo *9* (2002); 257 - 261

 • P. Szroeder, W. Marciniak, F. Rozpłoch,
  Electron paramagnetic resonance studies on nitric acid treated single-walled carbon nanotubes
  Karbo *6* (2002); 168 - 170

 • L. Tańska, M. Leżańska, M. Rozwadowski, F. Rozpłoch, W. Marciniak,
  EPR studies of carbonaceous compounds deposited on Al-MCM-41
  Appl. Surf. Sci. *201* (2002); 182 - 190

 • K. Perzyńska, M. Biernacki, P. Zaleski, F. Rozpłoch, J. Patyk, F. Firszt, S. Łęgowski, H. Męczyńska, W. Paszkowicz, M. Marcza,
  Magnetization and EPR Studies of Zn1-x-yBexMnySe Crystals
  Phys. Status Solidi B *229, No.2* (2002); 701 - 705

 • C. Koepke, K. Wiśniewski, M. Grinberg, F. Rozpłoch,
  Excited state spectroscopy of the silica sol-gel glass activated by Cr5+ and Cr6+ ions
  J. Phys. Condens. Matter *14* (2002); 11553 - 11572

2001
 • P. Szroeder, F. Rozpłoch,
  Electron paramagnetic resonance in aged charcoals from architecture sgraffitos
  Karbo *11* (2001); 404 - 407

 • S. Kulesza, F. Rozpłoch,
  Electrical surface conductivity of CVD diamond films
  Karbo *11* (2001); 375 - 377

 • mgr R. Rumianowski, R. Dygdała, F. Rozpłoch, A. Wojtowicz, M. Wiśniewska, S. Kulesza,
  X-ray study of Nd:YAG on (111)-oriented Si obtained by Pulsed Laser Deposition
  Proc. SPIE *4412* (2001); 396

 • L. Dobrzańska, G. Wrzeszcz, A. Grodzicki, F. Rozpłoch,
  Synthesis and properties of new bimetalic complexes of general formula: [Ni(diamine)2]3[Cr(NCS)6]2·nH2O,
  Pol. J. Chem. *75* (2001); 909 - 914

 • E. Szłyk, I. Szymańska, R. Kucharek, G. Wrzeszcz, F. Rozpłoch,
  New polymeric copper(II) complexes with triacetylphosphite and perfluorinated carboxylates
  Pol. J. Chem. *75* (2001); 215 - 222

2000
 • F. Rozpłoch, J. Patyk, W. Bała,
  Structural and electrical properties of thin diamond films grown by HF-CVD method
  Pol. J. App. Chem. *XLIV, no.2-3* (2000); 81 - 93

 • J.M Skowroński, W. Marciniak, L. Tańska, J. Patyk, F. Rozpłoch,
  Korelacja pomiędzy fizykochemicznymi właściwościami interkalacyjnych związków grafitu a spektroskopowymi danymi EPR
  Karbo *4-5* (2000); 148 - 151