Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
  • R. Linowiecki, J. Matulewski, Bibianna Bałaj, Agnieszka Ignaczewska, Joanna Dreszer, Magdalena Kmiecik, W. Duch,
    GCAF. Platforma tworzenia aplikacji kontrolowanych wzrokiem – nowy sposób przygotowywania w pełni interaktywnych eksperymentów z użyciem okulografu
    Lingwistyka Stosowana *20* (2017); 83 - 99