Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
 • J. Lal-Jadziak,
  Pomiar szumu w szumie metodą korelacyjną
  SP 2014 *1* (2016); 89 - 92

 • J. Lal-Jadziak,
  Dydaktyka - strata czasu?
  Przegl. Elektrotech. *92* (2016); 196 - 198

 • J. Lal-Jadziak,
  Pomiar szumu w szumie metodą korelacyjną
  Przegl. Elektrotech. *R. 92 NR 11* (2016); 179 - 182

  DOI: 10.15199/48.2016.11.44

2015
 • J. Lal-Jadziak,
  Dydaktyka? - strata czasu
  MKM 2015 *1* (2015); 39 - 42

2014
 • J. Lal-Jadziak,
  Korelatory w radioastronomii
  SP 2014 *1* (2014); 71 - 74

 • J. Lal-Jadziak,
  Korelatory w zastosowaniach radioastronomicznych
  Pom. Auto. Kontr. *11* (2014); 963 - 965

2013
 • J. Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski,
  Cross-correlation Function Determination by Using Deterministic and Randomized Quantization
  Przegl. Elektrotech. *R. 89, NR 1a* (2013); 81 - 83

2012
 • J. Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski,
  Porównanie dokładności estymatorów wartości średniokwadratowej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego, randomizowanego i pseudorandomizowanego
  SP \'2012 *ISBN: 978-83-7842-007-1* (2012); 75 - 78

 • Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, J. Lal-Jadziak,
  Zastosowanie metody Monte Carlo do szacowania funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego
  SP \'2012 *ISBN: 978-83-7842-007-1* (2012); 111 - 114

 • Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, J. Lal-Jadziak,
  Szacowanie funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego metodą Monte Carlo
  Pom. Auto. Kontr. *58, nr 10* (2012); 866 - 868

2010
 • J. Lal-Jadziak, M. Krajewski, S. Sienkowski,
  Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów - zajęcia laboratoryjne. Koncepcja, realizacja, oprogramowanie oraz skrypt (2010); 85 - 96

 • M. Rutkowska, J. Lal-Jadziak, mgr inż. S. Sienkowski,
  Porównanie dokładności estymatorów funkcji korelacyjnych wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego
  SP\'2010 *ISBN 978-83-7481-334-1* (2010); 143 - 146

 • M. Rutkowska, J. Lal-Jadziak, mgr inż. S. Sienkowski,
  Ocena dokładności estymatorów funkcji korelacji wzajemnej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego i randomizowanego
  Pom. Auto. Kontr. *56* (2010); 1308 - 1310

2009
 • J. Lal-Jadziak, M. Krajewski, S. Sienkowski,
  Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów. Ćwiczenia laboratoryjne. (2009)

 • J. Lal-Jadziak, S. Sienkowski,
  Variance of random signal mean square value digital estimator
  Metrol. Measur. Syst. *XVI (2009) Nr 2* (2009); 267 - 278

2008
 • J. Lal-Jadziak, S. Sienkowski,
  Models of bias of mean square value digital estimator for selected deterministic and random signals
  Metrol. Measur. Syst. *XV 1/2008* (2008); 55 - 67