Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
  • Bibianna Bałaj, Piotr Francuz, M. Sternal, J. Matulewski,
    Compensation of Head Movements in the Data Registered with a Headset Eye Tracker Using the EVM Software Package
    The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology *22* (2016); 1 - 17