Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • M. Paprocki, A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  PC-based CNC machine control system with LinuxCNC software
  Pom. Auto. Kontr. *63* (2017); 15 - 19

 • R. Szczepański, K. Erwiński, M. Paprocki,
  Accelerating PSO based feedrate optimization for NURBS toolpaths using parallel computation with OpenMP
  MMAR 2017 *2017* (2017); 431 - 436

  DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046866

2016
 • K. Erwiński, M. Paprocki, A. Wawrzak, Lech M. Grzesiak,
  PSO based feedrate optimization with contour error constraints for NURBS toolpaths
  Proceedings of the International Conference Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) IEEE 2016 *2016* (2016); 1200 - 1205

  DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575309

 • K. Erwiński, M. Paprocki, A. Wawrzak, Lech M. Grzesiak,
  Neural network contour error predictor in CNC control systems
  Proceedings of the International Conference Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) IEEE 2016 *2016* (2016); 537 - 542

  DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575193

 • A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, M. Paprocki, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  Układ sterowania CNC bazujący na komputerze PC z magistralą EtherCAT
  Pom. Auto. Kontr. *2* (2016); 29 - 34

  DOI: 10.14313/PAR_220/29

2013
 • K. Erwiński, M. Paprocki, L. M. Grzesiak, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  Application of Ethernet Powerlink for Communication in a Linux RTAI Open CNC system
  IEEE Trans. Ind. Electron. *60 (2)* (2013); 628 - 636

  DOI: 10.1109/TIE.2012.2206348

2012
 • M. Paprocki, K. Erwiński, L. Grzesiak,
  Minimalizacja błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji
  Przegl. Elektrotech. *R. 88 NR 4b/2012* (2012); 169 - 174

2010
 • L. Grzesiak, K. Erwiński, M. Paprocki,
  Implementacja sieci neuronowej MLP FPNN w strukturze układu programowalnego FPGA
  Przegl. Elektrotech. *R. 86 NR 8/2010* (2010); 217 - 223

 • M. Zieliński, K. Erwiński, M. Paprocki,
  Linux RTAI Real Time Operating System in multiaxle machine control systems
  Zeszyty Naukowe WSG *9* (2010); 39 - 52

2009
 • K. Karwowski, M. Paprocki,
  The CNC system with stepper motor drives
  Prace IEL *240* (2009); 75 - 84