Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dyżury wakacyjne

Od dnia 26.06.2017 r. do 28.07.2017 r. konsultacje Prodziekan ds. Studentów dr hab. Anny Bartkiewicz odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki w godz.: 9.00 - 10.00. W sierpniu Prodziekan przebywa na urlopie wypoczynkowym.