Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Kolejny POLONEZ NCN dla naszego pracownika

Dr Paweł Tecmer, pracownik WFAiIS, został laureatem pierwszej edycji konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości prawie 630 tys. zł będzie realizować badania pn. "Elucidating electronic structures and atomic and molecular properties across the actinide series”. Gratulujemy!