Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Zgłaszanie usterek w budynku IF UMK

Formularz zgłaszania usterek w budynku IF jest  dostępny tylko dla pracowników i doktorantów po zalogowaniu.

Formularz zgłoszeniowy

Proszę pamiętać o dodatkowym zgłoszeniu usterki w portierni IF osobiście lub telefonicznie (tel. 3310)