Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dopisywanie nowych czasopism lub ich aktualizacja

Jeśli w trakcie wpisywania okaże się, że na liście czasopism nie ma czasopisma, w którym ukazała się publikacja zgłaszamy ten fakt Pani Monice Czajkowskiej (na adres: monikac@fizyka.umk.pl). Po uzupełnieniu wykazu czasiopism dopiero możliwe będzie dopisanie ww. publikacji do bazy. Podobnie o błędnie przypisanych punktach do czasopisma lub błędach w nazwie, zaszeregowaniu do LF proszę o poinformowanie o tym Monikę Czajkowską.