Zaoczne Uzupełniające Studia Magisterskie Fizyki

Niestacjonarne  (tzw. zaoczne) studia magisterskie na kierunku fizyka przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci wyższych studiów zawodowych licencjackich (fizyka, astronomia) lub inżynierskich (kierunki techniczne). Ta oferta studiów jest skierowana przede wszystkim do osób, które podjęły pracę zawodową, stąd zajęcia są zorganizowane w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, zwykle 2 razy w miesiącu. Studia trwają 6 semestrów i kończą się egzaminem magisterskim. Uwaga: Nabór na Zaoczne Studia Fizyki w roku akademickim 2017/18 został zawieszony!   Kierownik Zaocznego Studium Fizyki: dr hab. Alicja Chruścińska, pokój 266, telefon: 56 611 3316, email: alicja@fizyka.umk.pl