Kolokwium Czwartkowe w ramach akcji "Dziewczyny do ścisłych"

W dniu 30.03.2017 r. o godz. 12:30 w sali 26 Instytutu Fizyki UMK dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. CFT PAN (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN) wygłosi wykład pt.: "Akrecja na czarne dziury w błyskach gamma i innych obiektach kosmicznych".

Konkurs na dwa stypendia dla magistrantów w projekcie SONATA BIS dr. hab. Michała Zielińskiego

Dr hab. Michał Zieliński ogłasza konkurs na dwa stypendia dla magistrantów w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Kwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem” realizowanym w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Wymagania:

  • magistrant jest na czwartym roku studiów z fizyki, informatyki, chemii lub na kierunku pokrewnym o
  • zaangażowanie, duża motywacja do pracy badawczej oraz dobre oceny ze studiów

Dodatkowo punktowane:

  • znajomość języka angielskiego
  • umiejętności programistyczne w dowolnym języku programowania

Zupełnie nieobowiązkowe, acz punktowane:

Konkurs z okazji Święta Liczby Pi

Toruński oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego ogłasza konkurs korespondencyjny z okazji Święta Liczby Pi. Treść zadań oraz regulamin można znaleźć na stronie http://ptf.fizyka.umk.pl/. Zapraszamy do uczestnictwa!

Konkurs o stypendium studenckie w grancie NCN

Dr hab. Alicja Chruścińska ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta w ramach grantu NCN "Nowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału OSL kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody". Wysokość stypendium wynosi 500 PLN na miesiąc. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne: