Sorry, your browser doesn't support canvas technologyKolokwium Czwartkowe

W dniu 02.06.2016 r. o godz. 12.30 w sali audytoryjnej Centrum Optyki Kwantowej dr Jarosław Ruczkowski (Politechnika Poznańska) wygłosi wykład pt.: "Semiempiryczne wyznaczanie parametrów przejść promienistych w atomie"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Kijek

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 8 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w sali audytoryjnaj COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Natalii Kijek.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zastosowanie optycznie stymulowanej luminescencji w datowaniu zabytkowej cegły”

Pierwsze granty POLONEZ na naszym Wydziale

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Na naszym Wydziale (w Instytucie Fizyki) będą realizowane dwa takie granty: dr Karolina Słowik otrzymała prawie 650 tys. zł, a dr Seweryn Adam Morawiec prawie 900 tys. zł.

Europejska akredytacja EUR-ACE Label dla automatyki i robotyki

Wydział otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku automatyka i robotyka na lata 2015 - 2018.

48 Sympozjum Fizyki Matematycznej

„Gorini–Kossakowski–Lindblad–Sudarshan Master Equation — 40 Years After”

Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 10 – 12 czerwca 2016 r.