Kolokwium Czwartkowe

W dniu 26.01.2017 r. o godz. 12.30 w sali Audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK,  dr Katarzyna Bogusławska (Instytut Fizyki UMK) wygłosi wykład pt.: "Computationally inexpensive electronic structure models applicable to light and heavy elements"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Brylewa

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 25 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w sali audytoryjnaj COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Brylewa.

Nagroda Rektora I stopnia dla naszych pracowników

4. stycznia w Collegium Maximum podczas spotkania noworocznego Rektor UMK wręczył Nagrodę Rektora I stopnia zespołowi fizyków w składzie: dr Piotr Wcisło, dr inż. Piotr Morzyński, dr Marcin Bober, dr Agata Cygan, dr hab. Daniel Lisak, prof. UMK, dr hab. Roman Ciuryło, prof. UMK oraz dr hab. Michał Zawada za publikację pt.

Polsko-niemiecki projekt badawczy dr Karoliny Słowik

Projekt dr Karoliny Słowik, "Light-matter interaction in nanooptical systems beyonddipole approximation", został przyjęty finansowania w ramach polsko-niemieckiego programu wykonawczego DAAD na lata 2017-2018.  Gratulujemy!

Prof. dr hab. Piotr Targowski w Komitecie Naukowym Wspólnej Inicjatywy Programowej

Prof. dr hab. Piotr Targowski został wybrany do Komitetu Naukowego Wspólnej Inicjatywy Programowej: ,,Dziedzictwo kultury i zmiana globalna: nowe wyzwanie dla Europy" (Scientific Committee Joint Programming lnitiative: Cultural Heritage - a challenge for Europe: JPI CH) na kadencję 2017-2018.