Projekt KLUCZ – rekrutacja

Od 5 do 20 października trwa trzecia rekrutacja do projektu KLUCZ (www.klucz.umk.pl), którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych UMK dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy.

PKA wyróżnia fizykę

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie oceny programowej naszego kierunku „fizyka” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Z nieukrywaną dumą informujemy, że PKA wydała ocenę wyróżniającą. 

Kolokwium Czwartkowe

W dniu 19.10.2017 r. o godz. 12:30 w sali audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK dr Karol Strzałkowski (Instytut Fizyki UMK) wygłosi wykład pt.: "Własności termiczne materiałów półprzewodnikowych z grupy II-VI".

Publiczna obrona rozprawy dokotrskiej mgr Karoliny Smolarek

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 29 listopada 2017 r. o godzinie 12:00 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Smolarek.

Specjalne seminarium astrofizyczne

W dniu 25.10.2017 r. o godz. 10:15 w sali audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK dr. Lars E. Kristensen (Centre for Star and Planet Formation, Niels Bohr Institute and Natural History Museum of Denmark) wygłosi wykład pt.: "Using astrochemistry to unravel star and planet formation".