PKA wyróżnia fizykę

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie oceny programowej naszego kierunku „fizyka” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Z nieukrywaną dumą informujemy, że PKA wydała ocenę wyróżniającą. 

Astronomiczna gala w Piwnicach

22 sierpnia w Centrum Astronomii UMK odbędzie się "Gala astronomiczna" dla licealistów i nauczycieli skupionych wokół Astrobaz Kopernik - czternastu przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim.

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie badawczym OPUS 12

Dr inż. Katarzyna Komar ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta doktorant w projekcie badawczym OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752: „Widzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem zaplanowanych w ramach projektu badań jest opisanie nowego rodzaju widzenia opartego o nieliniowy proces optyczny - zachodzący w żywej tkance ludzkiego oka - absorpcję dwufotonową w fotoreceptorach. Widzenie dwufotonowe pozwala zobaczyć wiązki laserowe o krótkich impulsach z zakresu bliskiej podczerwieni. Są one postrzegane, jakby miały kolor w przybliżeniu połowy swojej długości fali.

Wymagania:

Etiuda NCN dla mgr Karoliny Finc i mgr. inż. Grzegorza Kowzana

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA 5 (z przeznaczeniem na stypendia doktorskie). Wśród laureatów znalazła się dwójka młodych naukowców związanych z naszym Wydziałem:

FIRST TEAM FNP dla Piotra Kolenderskiego

Dr Piotr Kolenderski z Instytutu Fizyki UMK  został jednym z  13 laureatów trzeciego konkursu w programie FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nasz kolega otrzyma 2 mln złotych na realizację projektu  "Aplikacje technologii opartych na pojedynczych fotonach" .