Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki

Konferencja organizowana jest w dniach 25-26 listopada 2016 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja przyjmie formę sesji naukowej, podczas której będzie możliwa wymiana poglądów nt. szeroko pojętej edukacji fizyki, działalności naukowo-badawczej w naukach ścisłych, miejsca i roli fizyki w społeczeństwie, perspektyw i możliwości jej rozwoju w Polsce. Z uwagi na jubileusz 70-lecia fizyki na UMK, podczas spotkania zaprezentowany zostanie również krótki rys początków fizyki w Toruniu oraz przegląd naszych ostatnich osiągnięć naukowych na arenie światowej (tj. nowe technologie fotoniczne oraz budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego – najdokładniejszego na świecie wzorca czasu).

Stypendium dla doktorantów w projekcie NCN SONATA BIS dr Katarzyny Bogusławskiej

Dr Katarzyna Bogusławska ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktorantów stypendystów w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Nowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich” realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Atomowy duet w Nature Physics

Na łamach prestiżowego czasopisma „Nature Physics” ukazał się właśnie artykuł, którego współautorami są dr hab. Piotr Żuchowski z Instytutu Fizyki UMK i dr inż. Mariusz Pawlak z Wydziału Chemii UMK.

 Praca opublikowana 17 października na stronie „Nature Physics” opisuje badania reakcji chemicznych, w których atom helu we wzbudzonym stanie zderzając się z molekułą wodoru, powoduje jej jonizację.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Korocińskiego

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 9 listopada 2016 r. o godzinie 11:30 w sali audytoryjnaj COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Korocińskiego.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Propagacja impulsu laserowego w optycznie ubranych układach atomowych z zamkniętą pętlą sprzężeń”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Jakubowskiego

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 26 października 2016 r. o godzinie 11:30 w sali audytoryjnaj COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Rafała Jakubowskiego.