Dla pracowników

Stypendium dla studenta w grancie OPUS NCN Piotra Żuchowskiego

Dr hab. Piotr Żuchowski ogłasza konkurs na stypendium dla studenta (tylko 2 stopnia) w grancie NCN OPUS10 pod tytułem: ,,Oddziaływania molekuł o niesparowanych elektronach, pękających wiązaniach i wzbudzonych - rozszerzenia otwartopowłokowego rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii"

Interstudent 2018 - konkurs fundacji edukacyjnej Perspektywy

Do 8 grudnia można zgłaszać kandydatów do ósmej edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" chce nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland".

Obowiązkowe kursy BHP dla pracowników Wydziału

Przypominamy o konieczności zapisów na kursy praktyczne z BHP wszystkim pracownikom, którzy zostali powiadomieni emailowo o potrzebie odnowienia wiedzy z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy. Konieczne jest również zdanie testu na platformie Moodle, o których informacja rozesłana była przez Dział Szkoleń BHP UMK w czerwcu tego roku. Będzie to warunek konieczny otrzymania zaświadczenia niezbędnego do dalszej pracy na Wydziale.

Rekrutacja MOST

Do 30 listopada trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, na wyjazdy na studia do innych polskich uczelni.