Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w ToruniuRegulamin

Archiwum

Komitet Główny

Archiwum Zadań

IPhO

Kontakt
 
 Strona UMK   Strona Wydziału   Strona Instytutu   Uniwersytet A-Z    Poczta
 
Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Toruniu

Zarząd KOOF w Toruniu

 

Honorowy Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Kossakowski

Przewodniczący

prof. dr hab. Franciszek Firszt

Wiceprzewodniczący:

prof dr hab Mirosław Bylicki

Sekretarz:

dr inż. Karol Strzałkowski

Instytut Fizyki UMK

ul. Grudziądzka 5,  
87-100 Toruń

 


OGŁOSZENIA KOOF W TORUNIU.  • Pod tym linkiem można znaleźć wyniki szczegółowe etapu II, część teoretyczna. Wyniki są podane TYLKO dla osób, które się nie zakwalifikowały. Pozostałe osoby poznają swoją punktację po części doświadczalnej. Próg kwalifikacyjny wyniósł 20 pkt. Ewentualne odwołania należy kierować do KOOF w Toruniu w formie pisemnej. Prosimy też w celu przyspieszenia rozpatrzenia odwołania wysłać skan odwołania na adres: skaroll@fizyka.umk.pl.
  • Informujemy, iż zawody doświadczalne 66 Olimpiady Fizycznej odbędą się w dniu 19 lutego 2017 roku o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki UMK przy ul. Grudziądzka 5 w Toruniu.
    Prosimy o przybycie minimum z 15 minutowym wyprzedzeniem - do godz. 9:45.
    Pragniemy poinformować Państwa, że Komitet Okręgowy OF w Toruniu zwróci uczestnikom zakwalifikowanym do części teoretycznej etapu II udokumentowane koszty dojazdu oraz zapewni wyżywienie, jak to miało miejsce w  latach ubiegłych.
  • Szczegóły dotyczące regulaminu, odwołań oraz organizacji Olimpiady można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Głównego OF.

 

Dojazd:


Wyświetl większą mapę 

Terminarz bieżącej Olimpiady:


Etap I

Termin wysyłania rozwiązań części I: 14 październik 2016

Termin wysyłania rozwiązań części II:  18 listopada 2016

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II:  19 grudnia 2016

Etap II

część teoretyczna:   15 stycznia 2017

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej:   29 stycznia 2017

część doświadczalna:   19 luty 2017

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Etapu III:    19 marca 2017

Etap III

część doświadczalna:   22 kwietnia 2017

część teoretyczna:   23 kwietnia 2017

ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady: 25 kwietnia 2017
 

 


Zgodnie z regulaminem Olimpiady Fizycznej w czasie zawodów II i III stopnia uczestnicy
 mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:


– własnego kalkulatora elektronicznego,
– własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN),
– jednego typowego zeszytu (maks. 100 kartek A4 )  z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami 

   (przygotowując notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne).

Zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych, należy udowodnić. W czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń  typu walkman, telefon komórkowy, palmtop, komputer przenosny. itp.

W czasie zawodów należy mieć własne przybory do pisania i kreślenia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treści zadań tegorocznej edycji OF na stronie Komitetu Głównego OF

Uszczegółowienia regulaminu:
 
Przez podręczniki, z których można korzystać w czasie zawodów, rozumie się ksiązki wpisane do katalogu MEN. Na odwrocie strony tytułowej maja one adnotacje:
"Ksiązka dopuszczona do użytku szkolnego..., wpisana do zestawu podręczników do nauczania fizyki na poziomie..., w liceum... Numer w zestawie..."
Jeżeli ksiązka takiej adnotacji nie ma, to nie jest dozwolona.
 
Nie jest dozwolone korzystanie z tablic - w tym również z Tablic fizyczno-astronomicznych dopuszczonych do użytku szkolnego.
 

 

Poprzednie Olimpiady Fizyczne KOOF w Toruniu

 Karol Strzałkowski