Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Fizyka

studia stacjonarne
stopnia w specjalnościach trwają wg programu kończą się uzyskaniem
efektów kształcenia  i tytułu
pierwszego
  • fizyka doświadczalna i zastosowania komputerów,
  • fizyka teoretyczna i zastosowania komputerów,
  • nauczanie fizyki i matematyki.
6 semestrów (3 lata) Fs1 efekty kształcenia licencjata
drugiego
  • fizyka doświadczalna,
  • fizyka teoretyczna,
  • nauczanie fizyki
4 semestry (2 lata) Fs2 efekty kształcenia magistra

Opis kierunku (dlaczego warto)

Rejestracja kandydatów prowadzona jest wyłącznie przez internetowy system rekrutacyjny IRK.

info@fizyka.umk.pl