Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Informatyka stosowana

studia stacjonarne
stopnia        w specjalnościach trwają wg programu k o ń c z ą   s i ę   u z y s k a n i e m
efektów kształcenia i   tytułu
pierwszego   7 semestrów ISs1 efekty kształcenia inżyniera
drugiego

  • inteligencja obliczeniowa i sieci komputerowe
  • programowanie systemów kontrolno-pomiarowych
  • informatyka w bio- i nano-strukturach
3 semestry  ISs2 efekty kształcenia magistra inżyniera

 

Rejestracja kandydatów prowadzona jest wyłącznie przez internetowy system rekrutacyjny IRK.

Ciągle nie wiesz dlaczego miałaby to być Informatyka Stosowana?

W ramach studiów można odbyć kursy certyfikowane przez CISCO, Fortinet oraz Linux Professional Institute.

               

 
info@fizyka.umk.pl