Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
Prototyp przekształtnika Prototypowanie nastaw regulatora Zajęcia w programie Szkoła Zawodowców System pomiaru odcinka czasu wyróżniony złotym medalem na 6 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Innowacje 2005, w Gdańsku Studium Politechniczne UMK

Współpraca


 • Współpraca naukowa

  Pracownicy KAiSP intensywnie współpracują z naukowcami z wiodących krajowych ośrodków naukowych (m.in.: prof. Lech Grzesiak – Politechnika Warszawska, prof. Ryszard Szplet – Wojskowa Akademia Techniczna, prof. Krzysztof Gałkowski – Uniwersytet Zielonogórski) oraz z ośrodków zagranicznych (m.in.: prof. Harald Aschemann – University of Rostock, Niemcy, prof. Eric Rogers – University of Southampton, Wielka Brytania, dr Djordje Stojic – Electrical Institute „Nikola Tesla”, Belgrad, Serbia).
  W roku 2012 KAiSP rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem w Angers obejmującą wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ (3 mie-sięczne staże studentów z Angers w KAiSP oraz semestralne wyjazdy studentów WFAiIS na Uniwersytet w Angers), a także wymianę pracowników (wykłady mające na celu poszerzenie wiedzy studentów o zagadnienia związane z automatyką i robotyką).

 • Współpraca z przemysłem

  Pracownicy KAiSP aktywnie współpracują z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym przyczyniając się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z woj. kujawsko-pomorskiego. W roku 2001 podjęto współpracę z firmą APATOR S.A.. Wraz z powołaniem kierunku automatyka i robotyka nawiązano współpracę z następującymi firmami przemysłowymi naszego regionu: PIAP-OBRUSN (układy sterowania dla obrabiarek CNC), UNI-KAT (sterowanie maszynami CNC z wykorzystaniem magistrali EtherCAT), TZMO (optyczne systemy oceny jakości produktów), Zakład Energoelektroniki TWERD (system monitorujący pracę przekształtnika dedykowanego do odnawialnych źródeł energii).
  Od momentu utworzenia kierunku automatyka i robotyka istnieje ciągła współpraca między Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej a Miastem Toruniem. Miasto Toruń zobowiązało się do wspierania władz uczelni w działaniach zmierzających do dalszego rozwoju Studium Politechnicznego, udzielając wsparcia finansowego nakierowanego na rozwój bazy laboratoryjnej.
  W rezultacie absolwenci kierunku automatyka i robotyka znajdują zatrudnienie w biurach projektowych takich firm jak: ABB Polska, Aniro, Apator S.A., Apator Control, Intermasz, Nestle-Pacific, Orlen, Pesa S.A., PIAP-OBRUSN, UNI-KAT, TZMO S.A., Z.E. Twerd.

 • Inne formy działalności

  Pracownicy i studenci działający w ramach Studium Politechnicznego prowadzą ustawiczną akcję edukacyjno-promocyjną na rzecz kierunku automatyka i robotyka bezpośrednio w szkołach średnich oraz w siedzibie Studium organizując pokazy i wykłady dotyczące systemów, maszyn i urządzeń technologicznych (np.: obrabiarek CNC, drukarek 3D, robotów przemysłowych). Prowadzona działalność popularyzatorska ma na celu zachęcenie uczniów szkół średnich do podjęcia studiów w zakresie automatyki i robotyki.