KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
Prototyp przekształtnika Prototypowanie nastaw regulatora Zajęcia w programie Szkoła Zawodowców System pomiaru odcinka czasu wyróżniony złotym medalem na 6 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Innowacje 2005, w Gdańsku Studium Politechniczne UMK

Inne formy działalności


UMK podpisał z firmą National Instruments umowę o przystąpieniu Wydziału Fizyki Astronomi i Informatyki Stosowanej do programu „LabVIEW Academy”. W ramach programu prowadzone są zajęcia mające na celu zapoznanie studentów z programowaniem w środowisku graficznym LabVIEW.

Programowanie w środowisku graficznym oznacza, że kod źródłowy nie jest tekstem w określonym języku programowania, lecz grafiką. Odpowiednie połączenie takich grafik (ikon) realizuje określone przez użytkownika zadanie. Takie podejście do procesu programowania pozwala użytkownikowi – niezależnie od stopnia jego zaawansowania i wiedzy – w prosty sposób łączyć się z urządzeniami pomiarowymi i sterującymi, analizować dane, udostępniać wyniki i rozpowszechniać systemy przez siebie wykonane.

Zajęcia certyfikowane przez National Instruments to „Przyrządy wirtualne dla AiR” (objęte programem KLUCZ) oraz „Modelowanie systemów cyfrowych w LabVIEW”. Każdy student odbywający kurs otrzymuje bezpłatne oprogramowanie LabVIEW w wersji studenckiej. Po zakończeniu kursu studenci mają możliwość przystąpienia na WFAiIS do bezpłatnego egzaminu CLAD (Certyfied LabVIEW Assistent Developer) i uzyskania certyfikatu CLAD, cenionego przez pracodawców, m.im. w takich firmach jak: OptiNav, Orion Test System & Automation, KFB Polska Sp. z o.o. czy Veritech Sp. z o.o.

Koordynatorem programu na Wydziale jest dr Marcin Kowalski, który posiada certyfikat CLD (Certyfied LabVIEW Developer).


Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej uzyskał status certyfikowanego partnera firmy Siemens w zakresie przeprowadzania specjalistycznych szkoleń z obsługi i programowania maszyn CNC wyposażonych w układy sterowania Sinumerik (www.siemens.pl/edukacja). Szkolenie realizowane jest w ramach przedmiotu do wyboru „Programowanie maszyn CNC” dla studentów automatyki i robotyki i nie tylko. Kurs odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji układów sterowania Sinumerik – SinuTrain oraz na maszynie CNC ze sterowaniem Sinumerik. W ramach zajęć realizowane są następujące zagadnienia:

  • symulacja działania maszyny CNC typu frezarka – programowanie przy użyciu kodów G,
  • symulacja działania maszyny CNC typu frezarka – programowanie przy użyciu nakładki „ShopMill”,
  • symulacja działania maszyny CNC typu tokarka – programowanie przy użyciu kodów G,
  • symulacja działania maszyny CNC typu tokarka – programowanie przy użyciu nakładki „ShopTurn”.

Zajęcia praktyczne dotyczące programowania układów Sinumerik realizowane są z wykorzystaniem maszyny CNC – Frezarka CNC X7124. Dr inż. Marcin Paprocki oraz dr inż. Krystian Erwiński są certyfikowanymi przez firmę Siemens nauczycielami „Siemens CNC Trainer”. Wydział posiada uprawnienia do wystawiania oficjalnych certyfikatów firmy Siemens dla uczestników szkoleń.


W przygotowaniu są zajęcia fakultatywne realizowane we współpracy z firmą Intermasz w zakresie programowania obrabiarek CNC przy użyciu oprogramowania technologicznego Cobus.


Prowadzona jest szeroko zakrojona działalność popularyzatorska mająca na celu zachęcenie uczniów szkół średnich do podjęcia studiów w zakresie automatyki i robotyki. Działalność obejmuje m.in. demonstracje laboratoriów Studium Politechnicznego w ramach projektu Zawsze na Fali dodatkowe zajęcia na pracowniach wydziałowych dla uczniów w ramach projektu Szkoła zawodowców oraz coroczny udział w Festiwalu Nauki i Sztuki.