Sorry, your browser doesn't support canvas technologyBioInformatics in Toruń – BIT17

W dniu 22 czerwca rozpoczyna się w Centrum Optyki Kwantowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK cykliczna konferencja międzynarodowa „BioInformatics in Toruń – BIT17”. Jest to już 16. edycja BITu.

International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry

W dniach 19-22 czerwca 2017 roku w Toruniu odbędzie się 8. edycja międzynarodowej konferencji pn. International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry – IMAMPC 2017.

Studia na Wydziale wysoko w rankingu Perspektyw

Kolejny raz prowadzone na naszym Wydziale  kierunki studiów stanęły na podium w Rankingu Kierunków Studiów 2017 przygotowanym przez portal Prespektywy - nasze kierunki astronomia i fizyka zajęły 3.

Międzynarodowe staże na naszym Wydziale

22 studentów i doktorantów (10 z Polski i 12 z zagranicy) zrealizuje projekty badawcze w ramach międzynarodowego programu stażowego TAPS (the Toruń Astrophysics/Physics Summer Program), prowadzonego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Do konkursu zgłosiło się 50 kandydatów, w tym 29 studentów z ośrodków zagranicznych (11 zgłoszeń z Ukrainy, 7 z Chorwacji, 5 z Indii oraz po 1 z Kanady, Włoch, Niemiec, Chin, Łotwy i Rosji). Wybrani uczestnicy odbędą trwające od 3 do 8 tygodni staże wakacyjne (od maja do września), polegające na realizacji projektu naukowego pod okiem eksperta z dziedziny, której dotyczy wybrany przez uczestnika problem badawczy z fizyki lub astronomii.

Osiągnięcia polskiej nauki 2016

Osiągnięcia naszych pracowników znalazły się biuletynie "Osiągnięcia polskiej nauki 2016" wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma promować badania polskich uczonych w kraju i za granicą oraz sprzyjać komercjalizacji wiedzy poprzez usprawnienie kontaktów między nauką a biznesem.