Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dla studentów

Rekrutacja na kierunki techniczne stopnia drugiego

Zostały podane terminy najbliższej rekrutacji na kierunki Informatyki stosowanej i Fizyki technicznej na stopień 2:

https://irk.umk.pl/2017/

Specjalności Informatyki stosowanej:

Certyfikowane laboratorium Siemens

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej uzyskał status certyfikowanego partnera firmy Siemens w zakresie przeprowadzania specjalistycznych szkoleń z obsługi i programowania maszyn CNC wyposażonych w układy sterowania Sinumerik (www.siemens.pl/edukacja).

Spotkanie komisji PKA ze studentami AiR, IS, FT

Komisja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) odwiedzi nasz Wydział w dniach 17-19 stycznia br. Spotkania ze studentami:

Zajęcia i certyfikaty w programie LabView Academy

UMK podpisał z firmą National Instruments umowę o przystąpieniu Wydziału Fizyki Astronomi i Informatyki Stosowanej do programu "LabVIEW Academy