KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
Prototyp przekształtnika Prototypowanie nastaw regulatora Zajęcia w programie Szkoła Zawodowców System pomiaru odcinka czasu wyróżniony złotym medalem na 6 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Innowacje 2005, w Gdańsku Studium Politechniczne UMK

Pracownia Maszyn i Robotów


Kierownik pracowni: dr Sławomir Mandra


Tematy ćwiczeń

 1. Minigrawerka

  Celem ćwiczenia jest zapoznanie Studentów z budową, zasadą działania, obsługą i sposobem programowania grawerki numerycznej. Projekty do wygrawerowania wykonywane są przy użyciu programu CorelDRAW.

 2. Frezarka MW1008

  Celem ćwiczenia jest zapoznanie Studenta z budową, zasadą działania, obsługą i sposobem programowania frezarki numerycznej. Projekty do frezowania wykonywane są w programie ArtCAM Pro.

 3. Robot ARC Mate 100i

  Celem ćwiczenia jest zapoznanie Studenta z obsługą i sposobem programowania robotów przemysłowych na przykładzie robota ARC Mate 100i firmy FANUC. Na zajęciach Studenci będą pisać program dla robota ARC Mate 100i przy użyciu Teach Pendant’a do spawania kotw.

 4. Robot LR Mate 200iB

  Celem ćwiczenia jest rozszerzenie wiadomości zdobytych na stanowisku nr 3. Na zajęciach Studenci będą pisać do program dla robota LR Mate 200iB przy użyciu Teach Pendant’a do paletyzacji.

 5. Lego Mindstorms NXT

  Celem ćwiczenia jest zapoznanie Studenta z budową i sposobem oprogramowania zrobotyzowanego stanowiska do sortowania.

 6. Modelowanie układu regulacji automatycznej z napędem elektrycznym

  Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów modelu części mechanicznej napędu elektrycznego oraz wyliczenie na podstawie otrzymanego modelu nastaw regulatora prędkości typu PI.