Sorry, your browser doesn't support canvas technologyInauguracja "Szkoły zawodowców"

SZ_2279.JPG

"Szkoła zawodowców" to projekt kierowany do uczniów 17 techników z regionu o profilu zgodnym z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Projekt obejmuje organizację kursów zawodowych, lekcji branżowego języka obcego, zajęcia na uczelniach wyższych, staże u pracodawców, studia i kursy dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia do szkolnych pracowni. Realizowany jest we współpracy naszego Wydziału z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, a jego całkowita wartość to 4.6 mln zł.

Sztuka inspirowana astronomią

Katarzyna-Tretyn-Zečević-Dzień-którego-nie-było-widok-wystawy-6.jpg

Do 24 września zapraszamy na wystawę prac Katarzyny Tretyn-Zečević „Dzień, którego nie było” do Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Pośród obrazów artystki prezentowana jest historyczna aparatura badawcza wykorzystywana przez toruńskich astronomów.

Nasi absolwenci: dr Tomasz Kamiński

Dr Tomasz Kamiński ukończył studia z astronomii na naszym Wydziale w 2006 roku. Obecnie pracuje naukowo na Uniwersytecie Harvarda, gdzie w Centrum Astrofizycznym prowadzi badania wybuchających gwiazd przy użyciu kosmicznych molekuł.

Międzynarodowe lato na WFAiIS

Tegoroczne wakacje na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK upływają pod znakiem międzynarodowego programu stażowego TAPS, w ramach którego 22 studentów z Polski i z zagranicy realizuje projekty naukowe pod okiem badaczy z UMK.

Grant badawczo-rozwojowy dla LumiDatis

Firma LumiDatis, wywodząca się z naszego Wydziału i związana z UMK spółka typu spin-off, otrzymała dofinansowanie w kwocie 766 127 zł na realizację projektu pt. ,,Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.". Dofinansowanie zostało przyznane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego w ramach Poddziałania 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przeznaczonego na wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich). Celem projektu firmy LumiDatis jest poprawa dokładności i precyzji datowania oraz wiarygodności wyników testów autentyczności wykonywanych z wykorzystaniem metody Optycznie Stymulowanej Luminescencji (OSL).