Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 -
Nr pokoju: -
Email: iasaber@umk.pl
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko: adiunkt (grupa badawcza)
Funkcja: -
ResearcherID:
AAC-5191-2020
Google Scholar: 6Pw_vb8AAAAJ
ORCID: 0000-0002-1414-5927
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: